აირჩიეთ ენა: ქართულიEnglish

მაისის გაზომვების თვე


 

 

საინფორმაციო ფურცელი სამედიცინო პერსონალისათვის

 

ივსება მომატებულ არტერიული წნევის გამოვლენისას (TA≥140/90 მმ. ვერცხ.სვ.)

 

 

არტერიული წნევის ციფრები

შეფასება

საჭირო ქმედებები

140/90-159/99 მმ. ვერცხ.სვ.

რბილი ჰიპერტენზია

საჭიროებს ცხოვრების წესის ცვლილებებს, 

წნევის განმეორებით გასინჯვა 

რეკომენდებულია ხანმოკლე დროის 

შემდეგ და, საჭიროების შემთხვევაში, 

მისაღებია გადაწვეტილება 

მედიკამენტური მკურნალობის შესახებ

160/100-179/109 მმ. ვერცხ. სვ.

ზომიერი ჰიპერტენზია

საჭიროებს ცხოვრების წესის ცვლილებებს, 

წნევის განმეორებით გასინჯვა 

რეკომენდებულია ხანმოკლე დროის 

შემდეგ და, სავარაუ­დოდ, მისაღებია  გადაწვეტილება მედიკამენტური 

მკურნალობის შესახებ

180/110 მმ. ვერცხ. სვ. და მეტი

მძიმე ჰიპერტენზია

 

ცხოვრების წესის მოდიფიკაციასთან ერთად საჭიროებს მედიკამენტური მკურნალობის დანიშვნას

 

 

გაითვალისწინეთ ქვეყანაში არსებული სიტუაცია ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით.

08.05.2017
უკან დაბრუნება
ვებ-გვერდი შექმნილია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით,
პროექტ ,,ინფორმაციის გავრცელების ახალი ტექნოლოგიები ქვეყნის პოპულაციის ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების სამსახურში" ფარგლებში
Created by HINET © 2011 - 2019. All Rights Reserved