აირჩიეთ ენა: ქართულიEnglish

კვლევები

  • 1996 წ. - ეპიდემიოლოგიური კვლევა აჭარაში ,,არტერიული ჰიპერტენზიის და მისი რისკ-ფაქტორების გავრცელება ”,
    აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თბილისის ოფისთან ერთად.
  • 2001 წ. - სახელმწიფო პროგრამა - ,,არტერიული ჰიპერტენზიის გავრცელება იუვენილურ პოპულაციაში აჭარაში“
  • 2007 წ. ფსიქოსოციალური სკრინინგი იძულებით გადაადგილებულ პირთა პოპულაციაში
ვებ-გვერდი შექმნილია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით,
პროექტ ,,ინფორმაციის გავრცელების ახალი ტექნოლოგიები ქვეყნის პოპულაციის ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების გაუმჯობესების სამსახურში" ფარგლებში
Created by HINET © 2011 - 2024. All Rights Reserved